Nieuws

 

In goed overleg zijn we met BNNVARA overeengekomen dat BNNVARA haar deel in de auteursrechten op de film ‘Jesse’ overdraagt aan DOXY, in ruil voor een bedrag ter grootte van de oorspronkelijke bijdrage van BNNVARA.

BNNVARA is tot deze rechtenoverdracht overeengekomen, zodat regisseur Joey Boink en DOXY zelf kunnen bepalen wat er met het materiaal gebeurt.

Dit geeft DOXY de mogelijkheid de film onder haar verantwoordelijkheid in de bioscoop uit te brengen en verder te distribueren zodat het publiek de mogelijkheid krijgt de film op korte termijn te gaan zien.30 August 2017