De Tien Geboden (2024)
Regisseurs
Festus Toll
Dylan Werkman
Bibi Fadlalla
Loretta van der Horst
Jan Willem de Bok & Jaap van Heusden
Sergej Kreso
Raluca Lupasca
Aiman Hassani
Marc Schmidt
Omroep
EO
Producent
Janneke Doolaard
Sylvia Baan
Harmen Jalvingh

Synopsis

Elk mens heeft behoefte aan moraal. Een kompas om je leven richting te geven. Lange tijd waren het onder meer de Tien Geboden die ons handelen stuurden, als een soort ‘grondtekst van de Westerse cultuur’. In het huidige tijdsgewricht, waarin vaste aannames, waarheden en zekerheden kantelen, hebben we de tien geboden aan tien verschillende filmmakers voorgelegd. Zij gaan op zoek naar de diepere betekenis van oeroude regels, afgezet tegen onze multiculturele, geglobaliseerde en geseculariseerde wereld. Hoe verhouden we ons tot deze regels, tot elkaar en de complexe samenleving waarin we leven?

De serie wordt gemaakt door een groep van tien zeer uiteenlopende filmmakers, die allen een eigen interpretatie van een gebod zullen vertalen naar film. Het gaat om: Festus Toll, Dylan Werkman, Bibi Fadlalla, Loretta van der Horst, Jan Willem de Bok & Jaap van Heusden, Sergej Kreso, Raluca Lupascu, Aiman Hassani en Marc Schmidt.

Documentaire
Serie

My Maysoon (2022)

Een verhaal over de hoop, twijfel en stilte van een Syrisch vluchtelingengezin, die in 2014 hun jongste dochter verloren in de Middellandse Zee.

Stop Filming Us But Listen (2022)

STOP FILMING US BUT LISTEN gaat dieper in op de scheve machtsverhouding die is geërfd van het kolonialisme en de gevolgen daarvan op de representatie van de Democratische…

De Onverzadigbaren (2024)

Een persoonlijke film over de angst voor de leegte, waarin Marc Schmidt de peilloze duisternis van zijn vader onderzoekt.

Vragen?

Interesse of meer weten? Laat uw e-mail achter en
we nemen zo snel mogelijk contact met je op!